Kabeyi Anlamak

Kâbeyi gördüğü o ân, âdeta zaman durur ve mekan sanki dürülür ve insan bir uzay boşluğuna düşer. özellikle de bu, ilk karşılaşma- kavuşma ise…

Hac ibadetinin yapıldığı mekanların merkezidir Kâbe. Allah için herhangi bir mekan söz konusu olmadığı halde, Kâbe için "Evim" buyurmak suretiyle orayı şereflendirmiş, çevresini de çeşitli yasakların geçerli olduğu bir "Harem" bölge ilan etmiştir.
Image
Kâbe ve çevresi için kullanılan "Harem" tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahi koruma altına alındığını ifade eder.

Kâbe, yeryüzündeki ilk ibadet yeri olmasının yanı sıra, özellikle namaz ve hac ile ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Kâbe'nin bulunduğu yöne, kıbleye doğru yönelmek namazın şartlarından olduğu gibi, hac ve umre ibadetinin rükünlerinden biri olan tavaf da Kâbe'nin etrafında yapılır. Ayrıca Kâbe'nin, bütün Müslümanları bir noktada toplayan, her birinin ortak istikameti olma gibi birleştirici, bütünleştirici sembolik bir anlamı da bulunmaktadır.

Hacı, Kâbe'yi gördüğünde, âdeta Kâbe'nin Rabbini görüyormuş gibi tazim etmelidir. Hz. Peygamber'in "ihsan" derecesinden söz ederken dediği gibi "Sen O'nu göremesen de O seni görür." (B. ıman, 38) ışte bu bilinç içerisinde, kendisine dünya gözüyle Beyt'i gösteren Allah'a şükredip, ahirette de cemalini göstermesi için dua etmelidir.

Yıllardır binlerce kilometre uzaklardan yöneldiği Kâbe, artık tam karşısındadır. Aradan mesafe kalkmış, vuslat gerçekleşmiştir. Kulun Kâbe'ye kavuşması, Rabbine kavuşmasını hatırlatır. Kim bilir ne zaman, nerede ve ne hâlde? önce son nefesle varış, sonra diriliş ve huzura çıkış. Acaba hangi yüzle, hangi yönden ve hangi sermaye ile?

Kâbe'ye her gidişte abdestli bulunmak, sükûnet ve huşû içerisinde Kur'an tilaveti, dua, istiğfar, tesbih, tehlil ve tekbirle meşgul olmak, mümkün mertebe konuşmamak, başkalarını rahatsız etmemek, geçiş yerlerinde oturarak veya namaz kılarak izdihama sebep olmamak, -namaz içerisindeyken dahi- Kâbe'yi doya doya gözyaşları içerisinde temaşa etmek tavsiye edilen âdâb arasındadır.

Hacılar, "Duyûfu'r-Rahmân" yani "Rahman'ın misafirleri" dir. Evet gerçekten de hacılar O'nun birkaç günlük veya haftalık en kıymetli misafirleridir. Dolayısıyla, önce hacı kendisinin bir misafir olduğu, hem de Rabbine misafir olduğu bilinci içerisinde geçirmeli bu kıymetli zamanını. Ayrıca gerek hâne sahibine karşı, gerekse O'nun diğer misafirlerine karşı saygı ve hürmette kusur etmemelidir.

Kâbe bir semboldür. Bu sembole yaklaşırken Rabbimize yakınlığımızı ölçmeliyiz. Mesele yalnızca fizikî planda Kâbe'nin yanında olmak değildir.

önemli olan kişinin bu fizikî yakınlığı Rabbine olan manevî yakınlığını artırmaya vesile kılabilmesidir. Nerede olursa olsun yüzünü Kâbe'ye çevirirken gönlünü de Allah'tan başka her şeyden çevirme bilincine ulaşabilmesidir.

Yeryüzünün ilk mabedinin etrafında, ibadetlerin özü olan ihlâsın en güzel örneklerine tanık olunur. Burada içtendir yakarışlar. Müslüman, af için Rabbine nihaî başvurusunu burada yapar. Burası, affedilmeden ayrılmama noktasıdır. Onun için daha ötesi düşünülemeyecek bir rahmet ortamında eller Rahmetin sahibine açılır.