Kadınların İhramı

ıhrama girme konusunda kadınlar da erkekler gibidir. Ancak kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değiştirmezler. çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler. Fakat yüzlerini açık bırakırlar.

Telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler. özel hallerinde bulunan kadınlar ihrama girerken şu hususu dikkate almalıdırlar: şayet adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak zorunda kalacaklarsa, ifrad haccına niyet etmelidirler.