Makam-ı ıbrahim

Kabe kapısının karşısında 10 metre kadar mesafede Makam-ı ıbrahim olarak bilinen cam fanusun içinde ıbrahim Aleyhisselam’ın Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı rivayet edilen taş üzerinde bulunan ıbrahim Aleyhisselam’ın ayak izleri beş ila altı bin yıldan fazla bir zamandan beri muhafaza edilmektedir.

  • ızlerin derinliği on cm. uzunluğu yirmi yedi cm. eni ise on dört  cm.'dir.
  • Tavaf esnasında Kabe ile Makam-, ıbrahim arasından geçmek efdaldir.
  • Tavafı bitirince 2 rekat Tavaf Namazını da Makam-ı ıbrahim civarında kılmak efdaldir.
  • Ancak: Bu günkü kalabalık hacı sayısından dolayı bu pek mümkün olmamaktadır.
  • Makam-ı ıbrahim’in temelinin yüksekliği 75cm. Camekan kısmının çapı 80cm. Yüksekliği ile 1 m.'den fazladır
  • önceleri 18 m. kare alanı işgal eden Makam-ı ıbrahim, tavaf alanını genişletmek maksadıyla 1967 yılında bu güzel cam fanus yapılmıştır.
  • Kanuni Sultan Süleyman, Sultan IV. Murad ve daha sonra da Sultan Abdül Aziz Han Makam-ı ıbrahim’i (Eski halindeki) tamir ettirmişlerdir.
Makamı ıbrahim