Hz.Ebubekir Mescidi

Bu Mescidin olduğu alan, Efendimiz (s.a.v.)’in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerdendir.

Ebû Bekir (r.a.) de Efendimiz (s.a.v.)’e uymak için bayram namazlarını burada kılmıştır. Mescidi Gamame’ye 40 m mesafededir. 

“Mescid-i Musalla'nın kuzeybatısındaki Amidiyye so¬kağının başındadır. Hz. Ebu Bekir halifeliği sırasın¬da burada bayram namazı kıldırdığı için bu adı al¬mıştır. Bu yerde Hz. Peygamber de bayram namazı kıldırmıştır. ilk defa ömer b. Abdülaziz tarafından inşa edilen mescid, 1838'de Sultan II. Mahmud ta¬rafından yenilenmiştir. 1990'da tamirattan geçirilen ve 292 m2'lik bir alanı kaplayan mescid halen Os¬manlı mimari tarzını korumaktadır.”  (Hicaz Albümü, Diyanet ışleri Başkanlığı)

Hz_Ebubekir_Mescidi