Cirane Mescidi

Mekke ile Taif arasında, Mekke'ye 29 km. uzaklıktaki Ci'rane, Harem sınırları içerisinde bulunan kimse­lerin ihrama girdikleri yerlerden birisidir.

cirane

Ci'rane'nin önemi Huneyn Gazvesi'nde elde edilen ganimetlerin bekletilmesi ve Hz. Peygamber'in um­re için burada ihrama girmesinden dolayıdır. Hu­neyn Gazvesi'nden sonra ganimetler Hz. Peygam­ber'in talimatıyla Ci’rane'ye getirildi. Taif'i kuşatan Resulullah da bir süre sonra kuşatmayı kaldırarak Ci'rane'ye geldi, Hevazinliler'in müslüman olmala­rı halinde kendilerine iade etmeyi düşündüğü 6000 kadar esirle bol miktardaki ganimeti askerlere da­ğıtmadan bir süre bekledi. Ancak Hevazin heyetinin gecikmesi ve bazı yeni müslüman olmuş bedeviIe­rin ısrarlı talepleri üzerine ganimetler taksim edil­di. Daha sonra Hevazin'den gelen heyet Hz. Pey­gamber'e müslüman olduklarını söyleyerek esirleri ve mallarını istediler. Buna razı olmayan bazı kimse­Ierin de ikna edilmesiyle esir ve ganimetler geri ve­rildi.

(Hicaz Albümü, Diyanet ışleri Başkanlığı)