Tıraş olmayı anlamak

"Allahım, başlarını tıraş ettirenlere merhamet et!"(B. Hac, 127)

önce şeytana taş atan, ardından Allah'a bir baş kurban eden hacı, daha sonra tıraş olmak suretiyle sembolik olarak kendi varlığının bir parçasını da kurban eder. Bu, bir taraftan, gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli, âdeta dökülen günahlarını simgeler.

Image

Hz. Peygamber, "Allahım, başlarını tıraş ettirenlere merhamet et!" diye dua etmiş, sahabeden bazıları, "Saçlarını kısaltanlara da dua etseniz ey Allah'ın Rasulü?" demişler, O da dördüncüsünde "Saçlarını kısaltanlara da" diyerek onlar için de dua etmiştir. Sahabeden kimileri saçlarını tamamen kazıtmış, bazıları da saçlarını kısaltmıştır. (B.Hac, 127)

Saçların tıraş edilmesi, tevazuyu, "başı açık-yalın ayak" diye tabir edilen muhtaç oluşu sembolize eder. Bu husus, hanımlarda saçların uçlarından bir miktar alınmasıyla sembolize edilir.