Telbiyeyi Anlamak

Telbiye, seferberlik emrine uyarak cephe için gerekli hazırlıklarını yapmış, üniformasını giymiş, silahını kuşanmış bir askerin, komutanının huzuruna çıkarak "Emret komutanım!" tekmili vermesine benzer. ıhram zırhını giyen hacı "Buyur Allahım buyur! Emrindeyim!" derken Kâbe'sine çağıran Rabbinin tam önünde, huzurunda gibi hisseder kendisini. "Davetine uydum, huzuruna geldim, bütün benliğimle ve içtenliğimle emrindeyim!" der ve günlerce bunu davranışlarıyla ispatlamaya çalışır.
Image
Bu sözler, dünyanın her tarafından gelen, renk, dil, ülke ve kültürleri farklı, ama gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın hep birlikte seslendirdikleri ortak bir and, parola olarak kutsal iklimde sürekli yankılanır. Tevhid inancına bağlılığı ve Allah'tan başkasına kul olunamayacağını anlatan bu sözler, ıslam dininin mü'minlere kazandırdığı önemli ortak noktalardan biridir.

Hacı, haccın en önemli slogan ve şiarı olan telbiye ile, Hz. ıbrahim vasıtasıyla kendisine yapılan ve Hz. Muhammed tarafından yenilenen çağrıya koşmuş ve kayıtsız-şartsız, kaygısız ve endişesiz bir şekilde teslim olduğunu "Buyur Rabbim! Emrine âmâdeyim!" diyerek hem sözüyle, hem de fiiliyle ortaya koymuştur. Her ne emrolunduysa yapmıştır. Haramları terk etmekle kalmamış, ihramla birlikte bazı helalleri de terk etmiştir. O'nun rızasını elde etmek için tavaf, sa'y edecek, Arafat, Müzdelife'de vakfeye duracak, Mina'da şeytanı ve taraftarlarını protesto edecek, kurban kesecektir. Bütün bunları, sırf Allah emrettiği için, mahza ibadet kastıyla yapacaktır.

Telbiye ile hacılar, dünyanın dört bir tarafından Kâbe'ye gelerek iman ve teslimiyetlerini fiili olarak göstermiş olurlar. Allah çağırdı, onlar nice zorluklarla huzuruna geldi. Kendilerine emredilen hac ibadetlerini Hz. Peygamber'in öğrettiği gibi yaptılar ve her şeyiyle O'nun emrinde olduklarını kanıtladılar. O'nun buyruklarına boyun eğmenin, gerçek kulluk olduğunu, nefislerinin esaretinden ancak bu şekilde kurtulabileceklerini "Lebbeyk: Emrindeyim Allahım!" diyerek hem söylemleriyle, hem de eylemleriyle ispatladılar. Tıpkı şehid olacağını bildiği halde, dini ve vatanı uğruna canını seve seve vermek isteyen bir askerin, düşman kalesine sancağı dikme emri karşısında hiç tereddüt etmeden çok sevip-saydığı komutanına "Emret komutanım!" demesi gibi teslimiyet ifadesidir telbiye.

Müslüman, telbiyeyi orada belli yerlerde ve zamanlarda söyler. Ancak bunu, hacdan sonra hâl diliyle sürekli söylemeli, kendisine hayat verecek her türlü ilahî buyruk karşısında sürekli "Emret Allahım, emrin olur Allahım!" bilinciyle hareket etmelidir. Namaz, oruç, zekat, dürüstlük, emanet, adalet, samimiyet… hepsi için "Emrine âmâdeyim Allahım!" diyebilmelidir.