Mültezemi Anlamak

Mültezem, Hacer-i Esved ile Kâbe kapısı arasında kalan kısımdır.

Bazı hacıların gözyaşları içerisinde yapışıp inleyerek dua ettikleri yerdir. ıster Kâbe'nin kapısına/eşiğine, isterse Kâbe'nin duvarlarına örtüsüne sarılarak ağlasın, bu ağlaması, en içten duygularla "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka hüsrana uğrayacağız!" (A'raf, 23) şeklinde ayette belirtildiği gibi Mevla'ya yakarması, tıpkı yaramazlık yapıp da annesine kendisini affettirmek için göz yaşları döken çocuğun durumuna benzer. Anne önce kabul etmese de, eteğini bırakmayan yavrusuna sonunda yüreği dayanamaz, affeder, kucaklar, bağrına basar. Acaba en merhametli olan Allah, Kâbe'sinin etekleri etrafında defalarca tavaf eden, evinin perdelerine sarılmış ve bütün benliğiyle "Hatalarıma rağmen başka bir yere değil senin kapına geldim; benim günahım çok, ama senin merhametin daha çok! Beni affetmeden buradan ayrılmam ya Rabbi!" diye niyaz eder de Rahman ve Rahim olan O ev sahibi affetmez mi? ışte bu duygu ve düşüncelerle hacı -izdihama neden olmamak kaydıyla- Kâbe'de kendisini affettirmek için içtenlikle yalvarır, yakarır, göz yaşları döker. şüphesiz böylesi içten bir yöneliş Yüce Allah tarafından karşılık görecektir.

mültezem