DıYANET HAC REHBERı – Komisyon

Hazırlayan Komisyon: Avni KURT-şükrü öZBUğDAY-Muzaffer şAHıN-Dr. Ekrem KELEş Osman Zeki şENER Bu kitapta, hacı adaylarını pratik bilgilendirme hedeflenmiş; konuların anlatımı resim, harita ve şekillerle zenginleştirilmiştir.

Ayrıca Diyanet Hac Rehberi ile birlikte aynı komisyonca

“Diyanet Hac Duaları” isimli bir kitap daha hazırlanmış ve bu kitabın

“Diyanet Türkçe Hac Duaları” ve “Diyanet Tavaf ve Sa’y Duaları” olmak üzere

iki ayrı basımı yapılarak vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.