Umre Günleri – Lokman Memduhoğlu

ımam-Hatip yıllarından buyana en büyük tutkum; Mekke ve Medine’yi, Peygamberimin yaşadığı yerleri görebilmek, ıslâm ışığının doğduğu topraklarda ashabın hisleriyle hislenmek,

Devam